چگونه در یک استارتاپ سهام رو بین خودمون تقسیم کنیم؟

استارتاپ ها از زمان راه اندازی با مشکلات و چالش های زیادی رو به رو هستن که یکی ازونها بحث تیم به خصوص در اول کار هستش زمانی که هسته اصلی فقط کوفاندرها ان ، هنوز کارمندی ندارند و در مسیر پیشبرد استارتاپشون پیش میرن. خیلی از تیم ها دوستان صمیمی بوده اند که با …

ادامه مطلب